දේශීය ඖෂධ ශාක හඳුනා ගෙන භාවිතාවන් ගැන දැනුවත් වෙමු

Sunday, May 12, 2019

ගඩාදෙහි [Gadadehi] (Citrus hystrix)

කූඩළු දෙහි යනුවෙන් ද හඳුන්වන ගඩාදෙහි මීටර් 12ක් දක්වා උසට පඳුරක් හෝ කුඩා ගසක් ලෙසට වැඩෙන ශාකයකි. ළපටි රිකිලිවල කක්ෂීයව පිහිටන කටු දැකගත හැකිය. පුළුල් ඕවලාකාර හෝ දිගටි ඕවලාකාර පත්‍ර අග්‍රස්ථයේදී මොට හෝ තරමක තීව්‍ර හැඩයක් ගන්නා අතර පාදමේදී රවුම් හැඩැති ය. පත්‍රයක් සෙ.මී. 8ක් පමණ දිග හා සෙ.මී. 6ක් පමණ පළල වේ. කක්ෂීය පුෂ්ප මංජරියෙහි මල් 1-5  අතර සංඛාවක් හටගනී. සුදු, ක්‍රීම් හෝ ළා රෝස පැහැති මල් අපූරු සුවඳක් විහිදුවයි. කොළ පැහැති ඵලය පැතලි ගෝලාකාර හෝ ඉලිප්සාකාර වේ. ගැටිති සහ නෙරුම් සහිත ඵලාවරණයේ අක්‍රමවත්ව පැන නැගුනු ග්‍රන්ථි පිහිටන අතර ඵලය නටුවට සවිවන තැන කුඩා ගැටිත්තක් දක්නට ලැබේ. ඵලය ඇතුලත සුදු පැහැ අණ්ඩාකාර බීජ කීපයක් පිහිටයි. විදේශයන්හි  Kaffir Lime යනුවෙන් ද ප්‍රකට ගඩා දෙහි Rutaceae උද්භිද කුලයට අයත් ශාක විශේෂයකි.

ව්‍යංජන, සම්බෝල සහ සලාද වර්ග රසවත් කිරීමට දෙහි මෙන්ම යොදාගත හැකි ගඩා දෙහි ඖෂධීය ගුණය අතින් ද ඉතා ඉහල ය. විශාදි, ගඩු, රත, ශරීරගත විෂ, සන්ධිගත ආබාධ, අජීර්ණ, උදරයේ වාතය එකතු වීම අතුළු උදරාබාධ, ඔක්කාරය, හිස්හොරි ආදී විවිධ රෝගවලට ප්‍රතිකාර කිරීමේදී ගඩාදෙහි ශාකයේ කොළ සහ ගෙඩි භාවිතා කරයි.

මුරුවා කොළ, රදලිය කොළ, ගඩාදෙහි කොළ කොටාගත් යුෂ ලුණු දියරෙන් අඹරා, එයින්ම කකාරා ගෑමෙන් ගඩු සහ රත රෝග සුව වන බව සඳහන්. ගම්මිරිස් කොළ, ගඩා දෙහි කොළ කොටා උණු අළුවෙන් තම්බා ගෑමෙන් ශරීරයේ ඇතිවන විශාදි සුව වෙයි. ගඩා දෙහි, වැල් පෙනෙල, උළුහාල් කොටා වණ්ඩුවේ තම්බා තැවීම කොර වූ සන්ධි දිග හැරීම සඳහා යොදන ප්‍රතිකාරයකි.

ගඩාදෙහි කොළ තායිලන්තයේ සුප් සඳහා යොදන ප්‍රකට රස සහ සුවඳ කාරකයකි. මෙරට ගැමියන් අනාදිමත් කාලයක සිට කිතුල් මල් පදම් කිරීම සඳහා මෙම ගෙඩිවල යුෂ භාවිතා කර ඇත. ගඩාදෙහි ගෙඩි තම්බා පොඩිකර හොඳින් හිස ගල්වා නෑමෙන් හිස්හොරි සුවවෙයි. මෙම ගෙඩිවල පොත්තෙන් නිස්සරණය කර ගන්නා සගන්ධ තෙල් රූපලාවන්‍ය නිශ්පාදන සඳහා යොදා ගන්නා බව සඳහන්. 

මූලාශ්‍ර_ තල්පතේ පිලියම් කෘති සහ අන්තර්ජාලයෙන් 
Share:

14 comments:

Herbal Plants said...

https://herbalplantinfo.blogspot.com/

Peter parker said...

How can I create a new account for Blockchain?
Do you want to enter the world of Blockchain? Do you want to create a new account in Blockchain? If yes, take full-fledged assistance from the professionals who have been working in Blockchain industry from long time and now got hand in fixing it on fingertips. Users can dial Blockchain support phone number and acquire all the steps and procedure to create a new account in Blockchain. The professionals are active all day and night for assistance. Sometimes users come across numerous errors that hamper their work in the middle of nowhere.
Website: https://www.cryptophonesupport.com/wallet/blockchain/

John Crist said...

Blockchain is known for their security measures and they are aiming to provide you with the best possible security measures. 2fa gives you an extra layer of security and gives you extra protection. But sometimes 2fa doesn’t function properly. If yes then Blockchain helpline numberis the best platform to find all the answers pertaining to your question. Get in touch with a representative via phone call and find the remedies that you are looking for. The experts at Blockchain are knowledgeable and skilled. They are always available to help you out.

John Belar said...

Binance users can make deposits in their account and this service is loved by all the users but on occasions, users are unable to deposit with verified master cards. Are you also facing the same problem and are you afraid that your trade might come at a halt? If yes, you are just a call away from getting all your problems rectified. Call the ever-reliable Binance customer serviceteam. Dial Binance helpline number to seek the help of the experts who are always available to solve all your problems and provide you with smooth trading experience

John Crist said...

Various Blockchain users are there who keep encountering the problems related to sending, trading and withdrawing all their ETH. This might have happened because of some or the other tech issues which demands strict attention toward itself. Thus we have made our Blockchain support numberavailable online with a view to provide convenience in accessing us without any trouble. Thus contact us when you need our help without any hesitation. Therefore you may dial our toll-free number anytime according to your need for the help. We work 24*7 hour to provide help to our customers.

John Crist said...

What if you are doing some important transaction in Blockchain and in middle of it “transaction time out” pops up? How irritating that situation can be? To resolve Blockchain transaction time out errors, you need to make a call on Blockchain helpline numberand stay in touch with the professionals who will solve your query with ultimate solutions and remedies. The professionals are functional throughout the year for assistance so make the best use of it to resolve your errors. We have created a platform where you can directly speak to the professionals and analyze your issues.

John Belar said...

Binance is almost accessible on any device be it computer, laptop, iPad or mobile. Binance is popular because of its accessibility on different devices. Binance can be used on mobile app but sometimes users are unable to access it properly on mobile and get stuck in unwanted troubles. Such an issue is not very alarming and can be eliminated in no time with help of an elite professional at Binance customer service number . The employees at Binance are not just skilful but amazing in the way they handle the most difficult of situations as well.

John Belar said...

Are you facing error while reviewing your wallet balance in Binance? What could be done to remove this error as soon as possible? Well, one of the easiest ways to get rid of errors is to contact the team of advisors who are always approachable and handle the queries immediately. Dial Binance phone numberanytime from any location across the world and acquire phenomenal solutions from the advisors in quick time. You are just one call away so don’t be late and contact them for saving your time and to attain more knowledge about the product.

John Crist said...

Are you one of those users who face major issues while cashing bitcoin in your Blockchain account? Resolving errors is the right hand of experts and they do it in a nick of time and also, the team is always there to fix your queries and is considered as the easiest medium to get resolved your errors. Dial Blockchain customer care numberwhich is always available and users can contact them anytime and get rid of their glitches in short-interval of time. They are always happy to serve you.

John Belar said...

Is your Binance account got hacked and you don’t know how to handle this issue on your own ? Tried every method but still no results? Under such delicate situation, you can dial a Binance recovery phone number and get out of the box solutions and remedies from the professionals who are there to assist you every single step so that you can join hassle-free services on binance platform and do trading. The team knows the proper tact to erase the hacking error which is of major concern and of the main priority of the customer support team .

John Crist said...

Are you fed up of delayed withdrawal of Digital currency in Blockchain? Are you worried about the delays in transaction? You can directly get in touch with an expert at Blockchain customer service if you are looking to get a proper solution for this problem. Dial the Blockchain helpline number to avail top notch solutions for all your problems. To get in touch with the professionals, you can dial our phone number and get free from all the glitches in quick time. All you need to do is contact customer care as soon as you encounter any issue related to Blockchain.

Steve Paul said...

Hacking errors can’t be avoided and prevented from happening but at least you can manage and secure your Ledger nano account with the support of the trained professionals who have been through top-notch training and have got a hand in dealing with all the Ledger nano errors, whether trivial or difficult. You can get in touch with the professionals by calling on Ledger nano customer support number. The Ledger nano support platform is open for every user and all the errors and issues are being eliminated by the proper technique.

John Crist said...

Having email account is an important part as you can get access back to your application by sending a link on it. In case, you have forgotten your password or get indulged in any other issue, you can easily get out if your Blockchain account is in contact with email ID. If you don’t know how to link email ID or dealing with any other issue, you can always take help from the team who is ready to support you. Dial Blockchain support number which is functional and users can talk to the experts anytime to avail solutions related to queries in short time.

Steve Paul said...

Are you facing trouble with Gemini verification process? Recognizing the verification issues in Gemini is difficult and that leads you to take help from the team of professionals who is there to support you. You have to dial Gemini helpline number which is always active and users can talk to them to attain the best solutions. The highly proficient executive makes sure that you get the desired solution and also helps you in understanding the issue so that it can be eradicated from the root.

Powered by Blogger.

Followers

Recent Posts

Unordered List

Pages

Theme Support